EFEKTYVUS KOMANDINIS DARBAS Padidinti

EFEKTYVUS KOMANDINIS DARBAS

Tikslas: Suteikti dalyviams žinių bei praktinių įgūdžių, kaip efektyviai komunikuoti ir dirbti komandoje, laikantis grupės normų ir taisyklių bei vieningai siekti bendrų tikslų.

Daugiau informacijos

Uždaviniai:

- Metodinių ir praktinių užduočių pagalba supažindinti dalyvius su komandos formavimo, pajausti komandinio darbo pranašumus.

- Lavinti grupės narių gebėjimą dirbti tarpusavyje ir efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų.

- Išmokti įvertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbant komandoje, palaikyti gerą atmosferą darbe bei skatinti komandinį darbą.

- Skatinti grupės narių bendravimą ir bendradarbiavimą bei jų motyvaciją dirbti kartu.

Programa:
• Seminaro metu apie 20 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 80 procentų – praktinėms užduotims (grupinėms bei individualioms).
• Grupinės ir individualios praktinės užduotys formuojamos kiekvienai nagrinėjamai temai atskirai, tai leidžia geriau įsisavinti teorines žinias bei formuoti praktinius įgūdžius.
• Visas mokymas vyksta diskusijos forma, kas leidžia dalyviams laisvai išreikšti mintis, diskutuoti, išsakyti prieštaravimus.
• Mokymas pasižymi betarpišku lektoriaus bendravimu su auditorija, neformalia aplinka.
• Seminaro metu taikomi metodai:

         - Komandinių vaidmenų klausimynas kiekvienam dalyviui.

         - Grupinės praktinės užduotys bei pratimai.

         - Vaidmenų žaidimai.


Dėl tikslios mokymų programos, datos ir vietos susiekite su mumis