Mentorystė pokyčių laikotarpiu Padidinti

Mentorystė pokyčių laikotarpiu

Mentorystė pokyčių metu – tai planingas, organizacijos viduje  vykstantis nuolatinis bendradarbiavimas, kuris skatina augti profesine prasme, atitinka individualius asmenybės augimo poreikius bei padeda turimą darbuotojų potencialą panaudoti pokyčių inicijavimui bei valdymui. Tai - procesas, kurio metu geriausi darbuotojai būtų nuolat motyvuojami bei ugdomi pozityviems pokyčiams įgyvendinti.

Daugiau informacijos

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS :

I. Mentoriaus - "Pokyčių vadovo" vaidmuo: „budelis“ ar „terapeutas“?

  Mentoriaus atsakomybė ir veiksmai nuolatinių pasikeitimų laikotarpiu.

  Kas gali ir turi tapti mentoriumi? Pagrindiniai kriterijai ir darbo principai.

  Mentorių komandos sudarymas ir paruošimas.

  Mentorystės funkcijos ir sąsajos su ugdomuoju vadovavimu (angl. Coaching) pokyčių metu.

II.Nuolatiniai pokyčiai kaip organizacijos kultūra

   Pokytis - neišvengiamybė, grėsmė ar galimybė?

   Atvirumas pokyčiams - kaip vertybė. Organizacijos būklės diagnozavimo anketa.

   Nuostatos pokyčių atžvilgiu: statistika ir tyrimai.

   Kaip įveikti pasipriešinimą pokyčiams?

   Asmeninės reakcijos į pokyčius: praktinė užduotis.

   Nuostatos į pasikeitimus valdymas.

   Kliūtys pokyčiams.

   Kodėl reikia valdyti? Valdomų ir nevaldomų  pasikeitimų pasekmės.

   Pozityvių pasikeitimo aspektų akcentavimas: praktinė užduotis.

   Mūsų „Proto užraktai“. Ydingų nuostatų testas (individualiai).

III. Svarbiausios mentoriaus funkcijos pokyčių laikotarpiu: žmonių paruošimas, pokyčio komunikacija, planavimas, “užšaldymas”, palaikymas.

  Praktinės situacijos su filmavimu: tikroviškos pokyčių valdymo situacijos, su kuriomis   susiduriame.

  Kaip informuoti apie pokytį, kad būtų vienareikšmiškai aišku, jog pokytį reikia vykdyti?

  Kaip atsakyti į pavaldinių replikas, nerimą, klausimus?

  Praktinė užduotis ir analizė: ką pritaikysime?

  Nuoseklios mūsų reakcijos į naujas situacijas.

  Kaip suvaldyti kitus ir save?

  Kaip užkirsti kelią gandams ir netgi panaudoti juos pokyčio įgyvendinimui?

  Komunikacijos principai gandų sklidimo sąlygomis.

  Konkrečių pokyčio komunikavimo planų sudarymas mentorių komandoje.

IV. Praktinis pokyčių įgyvendinimo modelis: etapai

 Kokių veiksmų turėtų imtis vadovybė kiekvienoje pokyčio fazėje, kad palengvintų pokyčio įgyvendinimą?

 Praktinė užduotis: veiksmų planas „Ištirpinimo“, „Suformavimo“, Užšaldymo“ etapuose.

V. Apibendrinimas

Seminaro apibendrinimas ir veiksmų planas: ką galime pritaikyti jau šiandien?

Konkrečių pokyčio įgyvendinimo ir komunikavimo planų sudarymas mentorių komandoje.

Skirta: personalo vadovams ir vadybininkams, padalinių vadovams, viduriniosios grandies vadovams, ir kt.

Tikslas: mentorystės ir konkrečių pokyčio komunikavimo bei įgyvendinimo planų sudarymas organizacijoje.

Nauda: Praktinis pokyčių valdymas pasitelkiant mentorystės principus;

Darbuotojų įgalinimas (empowerment) ir savarankiškumo stiprinimo priemonės.


Dėl tikslios mokymų programos, datos ir vietos susiekite su mumis