Vadybiniai mokymai  8 ak. val. Padidinti

Vadybiniai mokymai 16 akad. val.

EFEKTYVAUS VADOVAVIMO (ATSAKOMYBIŲ PASKIRSTYMAS, SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS, PRIORITETŲ SKYRIMAS, DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS IR MOKYMAS, DELEGAVIMAS IR  PAN.)

Daugiau informacijos

            Seminaro metu susipažinsime su pagrindinėmis koučingo (coaching) nuostatomis, principais, metodais ir kai kuriomis technikomis. Susipažinsime ne tik teoriškai, bet ir - o tai svarbiausia, nes koučingas yra taikomoji disciplina - praktiškai. Tai reiškia, kad dalyviai po seminaro ne tik galės atsakyti į klausimą, kas tai yra koučingas, bet ir patobulins savo įgūdžius, reikalingus dirbant su komanda ir … su savimi pačiu

Seminaro programa:

v  Ką apie tai žinome? Kodėl esame čia?  Šie klausimai vietoj įvado - jau pirmoji pažintis su koučingo nuostatomis ir metodais. Kaip? Aptarsime vietoje…

 

v  Koučingo (coaching) supratimas ir jo “gimimo istorija”.  Asmeninio ugdymo bei ugdančiojo vadovavimo skirtumai, bendrumas ir taikymo sritys. Gyvenimo koučingas (life-coaching) ir rezultatų koučingas. Psichologija ir vadyba viename. Pagrindinės nuostatos, principai, metodai, technikos…

 

v  Tikslai ir … tikrieji tikslai. Taigi, ko mums reikia, ir - ko iš tikrųjų mums reikia. Dar tiksliau - kam mums to reikia: ką pasieksiu, kai tai gausiu. Tikslų formulavimas ir konkretizavimas: kaip nuo formuluotės priklausys sprendimo priėmimas ir numatytų planų įgyvendinimas. Koučingo naudojamos technikos, padedančios suvokti ir aiškiai apibrėžti tikslus.

 v  Individualūs skirtumai ir asmenybė: vertybės, motyvai. Savęs pažinimas. Kitų pažinimas ir skirtybių pripažinimas. Psichologinės tipologijos (MBTI, 4 elgesio stilių, tipai spiralinės dinamikos požiūriu ir kt…) ir koučingo požiūris į tipoologijas. Vertybiniai konfliktai ir asmenybės augimas. Vertybių temos “išnaudojimas” organizacijose.

v  “Užburtas ratas”: įsitikinimai ir vertybės - mąstymo įpročiai - elgesys - rezultatas - patvirtinti įsitikinimai arba ignoruojami rezultatai - tie patys mąstymo įpročiai - … Mąstymo būdas: tam tikros mąstymo schemos, kurios gali būti klaidingos; pozityvus mąstymas; kūrybiškas mąstymas ir kt. … Mąstymo būdo keitimo galimybės.

v  Koučingo metodai pokyčiams įgyvendinti: nuo trumpiausio kelio, kai keičiamas tik elgesys iki daugiau laiko reikalaujančio, bet neretai stabilesnių pokyčių pasiekiančio darbo su įsitikinimais. Pokyčio formulė: kada esame jam pasirengę? Kaip pagreitinti pageidaujamą pokytį. Kodėl kartais gali būti naudingi frustraciją keliantys klausimai bei pastabos.

v  Bendravimas. Efektyvaus bendravimo principai, kurių laikomasi koučingo pokalbio metu: nuostatos - arba kito žmogaus priėmimas, aktyvus klausymas, tinkamas klausimų formulavimas, pozityvi kalba. Palaikymas, teigiamas grįžtamasis ryšys, konstruktyvus kritikos pateikimas. Kūno kalba. Įtaigumas.

v  Ar visada  “koučininis” pokalbis yra efektyviausia priemonė? :

Pokalbis su darbuotoju, turinčiu tikslą (motyvuotu), bet nežinančiu, kaip jį pasiekti ar nepasitikinčiu savo jėgomis.

Pokalbis su darbuotoju, kai vadovas turi tikslą ar organizacijos tikslus, ir nori šiais tikslais “užkrėsti” ir darbuotoją.

Kitos situacijos…

v  Dilts piramidė ir jos užuominos apie galimas poveikio priemones pokyčiams (rezultatams, tikslams) pasiekti.

v  Ugdomasis vadovavimas dirbant su komanda. Informacijos pateikimas ir/ar proceso moderavimas. Mokymai ir sprendimų priėmimas bei įgyvendinimas grupėje. Senge modelis: besimokanti organizacija. Grupės valdymas ir efektyvaus bendravimo principų panaudojimas grupėje.

v  Darbas su emocijomis - ar tai vadovo reikalas? Streso valdymas kolektyve. Tarpininkavimas sprendžiant konfliktus. Emocijų kaip žmogaus energetinių ir kūrybinių išteklių panaudojimas.

v  Seminaro reziume, dalyvių individualių planų pasirengimas/aptarimas.


Dėl tikslios mokymų programos, datos ir vietos susiekite su mumis