EFEKTYVAUS KONSULTAVIMO PRAKTIKA Padidinti

EFEKTYVAUS KONSULTAVIMO PRAKTIKA

Konsultavimo mokymo programa konsultantams bei jų vadovams.

Daugiau informacijos

Seminaras skirtas vadovams ir specialistams, kurie bendrauja ir bendradarbiauja su kitais žmonėmis tiesiogiai, telefonu arba raštu, ir kurie turi savo darbu pasiekti, kad verslo priežiūros pertvarkos priemonės apsaugotų visuomenei svarbias vertybes. Tiems, kurie turi užtikrinti profesionalų konsultavimą bei susitarimą, kad pažeidimai nepasikartotų, tačiau neretai susiduria su skirtingų interesų sankirtomis. Tiems, kurie nori įgyti daugiau žinių apie savo nuostatas į konsultavimą, apie bendradarbiavimo su „sudėtingais“ asmenimis galimybes, kurie nori ugdyti argumentavimo, išklausymo, paaiškinimo, prieštaravimų valdymo įgūdžius ir išmokti valdyti konsultavimo situacijas darbe.

SEMINARO TEMOS:

1. Konsultanto vaidmuo, įvaizdis ir lūkesčiai pozicijai.

 • Mitai apie konsultavimą. Kokie reikalavimai yra keliami mūsų įstaigos konsultantui?
 • Konsultanto tikslas ir vaidmuo.Konsultavimo klaidos.
 • Ko tikisi iš mūsų konsultuojami asmenys? Klientų poreikių įvairovė.
 • Kodėl reikalingi vieningo konsultavimo principai bei kokie jų užtikrinimo būdai? Ar galime kalbėti apie konsultavimo taisykles „visiems atvejams“?
 • Koks optimalus konsultavimo laikas? Kaip jį valdyti?
 • Koks konsultacijų krūvis – realus? Reikalingas konsultantų kiekis ir darbų pasidalinimas.

 

2. Kokiais kriterijais remiantis galime vertinti konsultacijų kokybę?

 • „Gero“ ir „blogo“ konsultavimo statistika.
 • Kiek efektyvus konsultavimas priklauso nuo pačių konsultantų nuostatų, motyvacijos konsultuoti ir kompetencijos?

3. Kokiomis priemonėmis remiantis galime vertinti konsultacijų kokybę?

 • Kaip verslo priežiūros pertvarkos priemonės gali: apsaugoti visuomenei svarbias vertybes, sumažinti Jūsų darbo krūvį ir ūkio subjektų patiriamą priežiūros naštą?

 

4. Kaip užtikrinti veiksmingą konsultavimą sudėtingose situacijose?

Šios seminaro dalies tikslas – pristatyti sudėtingų konsultavimo situacijų valdymui reikalingas nuostatas ir nurodyti gaires konfliktų sprendimo įgūdžių tobulinimui. Seminare lektorė apibendrins praktines žinias, pasidalins padarytais atradimais bei padės rasti sprendimus, kaip elgtis Jums asmeniškai sudėtingose konfliktinėse situacijose.

 • Koks elgesys konsultavimo metu yra konstruktyvus, o koks gali skatinti konfliktą?
 • Kaip atsakyti į nemalonias ir netikėtas replikas, prieštaravimus, manipuliaciją?
 • Kaip valdyti savo reakcijas, kūną ir kalbą konsultavimo metu?
 • Kaip paskatinti konsultuojamus asmenis prisiimti asmeninę atsakomybę ir taikyti specialistų rekomendacijas?
 • Konflikto prevencija konsultuojant: kaip išsakyti kritiką, reikalavimus ir faktus, kad nekiltų konfliktas?
 • Kaip tarpininkauti konfliktuose?

 

5. Kaip motyvuoti save, kasdien intensyviai konsultuojant?

 • Išvados: kaip tobulinti konsultavimo kokybę?
 • Asmeninis ir komandinis konsultantų, jų vadovų įsipareigojimų bei veiksmų planas.


Dėl tikslios mokymų programos, datos ir vietos susiekite su mumis