PRAKTINIS KibernetiniS sauguMAS Padidinti

PRAKTINIS KibernetiniS sauguMAS

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms, jų įgyvendinimas praktikoje

NAUDA:Praktiniai organizacinių ir techninių saugumo reikalavimų įgyvendinimo aspektai PRIVAČIAME IR VIEŠAJAME SEKTORIUJE

Daugiau informacijos

2019-05-07 09:00:00

20

Tik internetu

125,00 EUR
+PVM

Kas bus aptarta seminare:

•Kibernetinio saugumo grėsmės, tendencijos. Ką rodo oficialių institucijų ataskaitos? 

•Saugos konsolidacija Lietuvoje. Dabartinė situacija ir kokie tolimesni planai?

•2018 m. Lietuvos nacionalinė kibernetinio saugumo strategija, jos galimas poveikis įmonėms ir organizacijoms, atskiriems sektoriams.

•Lietuvos kibernetinio saugumo teisinė sistema. Reguliavimo tendencijos. 

•2018 m. Kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimai ir jų poveikis? Kokie esminiai pakeitimai atlikti bei bus atlikti lydimuosiuose teisės aktuose?  

•Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai. 

•NKSC teisės ir jų įgyvendinimo praktiniai niuansai. 

•Kibernetinio saugumo įpareigojimai viešajam ir privačiam sektoriui. Lydimųjų teisės aktų reikalavimai, jų įgyvendinimas praktikoje. 

•Pareigos kibernetinio saugumo subjektams (subjektams, valdantiems ir (arba) tvarkantiems valstybės informacinius išteklius; ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojams; prieglobos paslaugų teikėjams; skaitmeninių paslaugų teikėjams (el. prekyvietės, debesijos paslaugos). 

•Privalomi dokumentai? Reikalavimai dokumentų turiniui. 

•Kibernetinių incidentų valdymas. Pranešimo apie kibernetinį incidentą tvarka ir terminai. 

•Rizikos vertinimas. ARSIS metodas. 

•Organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai, jų įgyvendinimas. Santykis su el. informacijos saugos reikalavimais ir asmens duomenų saugumo reikalavimais pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). 

•Praktiniai organizacinių ir techninių saugumo reikalavimų įgyvendinimo aspektai privačiame ir viešajame sektoriuje.

Darbotvarkė:

09:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 – 10:45 Kavos pertrauka

10:45 – 12:15 Mokymų sesija

12:15 – 12:30 Kavos pertrauka

12:30 – 14:00 Mokymų sesija

(6 ak. val.)

Viešbutis PANORAMA, Sodų 14, Vilnius


Lektoriai :
  • dr. Darius Štitilis dr. Darius Štitilis

    Mykolo Romerio universiteto profesorius, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Dr. Darius Štitilis yra publikavęs daugiau nei 40 mokslo straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautorius. Naujausias vadovėlis – „Interneto ir technologijų teisė“, 2016. Lektorius turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse, gerai išmano vidinius procesus ir praktinę problematiką. Taip pat yra dalyvavęs rengiant įstatymų projektus. Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio dr. Darius Štitilis vykdo nepriklausomą konsultacinę veiklą IT teisės, asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo srityse, atlieka asmens duomenų tvarkymo patikrinimus ir įvertinimą.

* privalomi laukai