Teisėkūros proceso problemos ir naujausi pakeitimai.  teisinių dokumentų kūrimas Padidinti

Teisėkūros proceso problemos ir naujausi pakeitimai.  teisinių dokumentų kūrimas

Teisėkūros procesas: teisės aktų sistema, teisėkūros proceso problemos ir naujausi pakeitimai

Daugiau informacijos

2019-04-03 09:00:00

20

Tik internetu

105,00 EUR
+PVM

Teisės aktų sistema:

Teisės aktas ir teisės aktų sistema;

Teisės aktų hierarchija; Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teisės aktų hierarchija;

Teisės aktų taikymas ir jų konkurencija.

Teisėkūros procesas:

Teisėkūros procesas: samprata, principai, stadijos;

Įstatymų leidyba: subjektai, stadijos;

Teisės normų kūrimas: reikalavimai teisės aktui. Teisės akto turinio ir juridinės technikos problemos;

Teisės aktų projektų rengimo taisyklių naujovės; teisės akto registravimas ir skelbimas.

Teisės normų aiškinimas:

Teisės aktų aiškinimas: poreikis aiškinti teisę; subjektai, aiškinantys teisę;

Teisės akto aiškinimas: metodų tipologija, metodo turinys, metodų konkurencija.

Teisės akto kokybės kriterijai:

Teisės aktų stebėsena (monitoringas): subjektai ir įgaliojimai;

Teisės akto vertinimas: sisteminis požiūris į teisės akto kokybę.

Teisės aktų rengimas

Teisės aktų rengimo bendrieji reikalavimai:

Teisės aktų rūšys, struktūra, forma, rekvizitai ir kt.

Teisės aktų tekstų rengimas:

Įsakymų, sprendimų, nutarimų teksto struktūra, įforminimas, kalbos reikalavimai, priedai.

Teisės aktais tvirtinamų dokumentų įforminimas (taisyklės, reglamentai, nuostatai ir kt.).

Teisės aktų keitimas, išdėstymas nauja redakcija, paskelbimas netekusiais galios.

Dienotvarkė

09:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 – 10:45 Kavos pertrauka

10:45 – 12:15 Mokymų sesija

12:15 – 12:30 Kavos pertrauka

12:30 – 14:00 Mokymų sesija


Lektoriai :
  • Prof. dr. Darijus Beinoravičius Prof. dr. Darijus Beinoravičius

    teisininkas, teisėtyrininkas, teisės filosofas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius, Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas. Skaito teisės teorijos paskatas ir veda seminarus. Dalyvauja su pranešimais daugelyje Lietuvoje organizuojamų konferencijų.

* privalomi laukai