POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS PAGAL ES BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ (BDAR) Padidinti

POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS PAGAL ES BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ (BDAR)

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas yra būdas sistemingai ir visapusiškai išanalizuoti Jūsų įmonės vykdomą asmens duomenų tvarkymą bei padėti nustatyti ir sumažinti duomenų apsaugos grėsmes.

Poveikio duomenų apsaugai tikslas – ne visiškai panaikinti grėsmes, bet padėti jas sumažinti bei įvertinti, ar likusios grėsmės yra pagrįstos ir pateisinamos.

Daugiau informacijos

2019-05-28 09:00:00

20

Tik internetu

125,00 EUR
+PVM

Kas bus aptarta seminare:

•Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV) kaip vienas iš pagrindinių atitikties pagal BDAR elementų.

•Atvejai kai privaloma atlikti PDAV. Rekomenduojami kriterijai ir jų aiškinimas bei taikymas praktikoje.

•Atvejai, kai PDAV atlikti nėra privaloma.

•Kas turi atlikti PDAV konkrečioje įmonėje ar organizacijoje? Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo atliekant PDAV.

•Kaip atlikti PDAV? Kokiame etape atliekamas PDAV?

•PDAV metodologijos: kuo vadovautis? Pavyzdinė PDAV atlikimo forma.

•PDAV įrankiai. Programinės įrangos, skirtos atlikti PDAV, pavyzdžių, privalumų bei trūkumų pristatymas.

•Galimos rizikos duomenų subjektams. Praktiniai pavyzdžiai.

•Sprendimai ir priemonės, kuriomis gali būti mažinamos identifikuotos rizikos.

•Privalomos konsultacijos su priežiūros institucija: kokiais atvejais privaloma konsultuotis ir kaip tai turėtų būti atliekama?

•PDAV pasikeitus rizikoms bei pakartotinis PDAV.

•Suinteresuotų šalių įtraukimas, funkcijos bei atsakomybės. Tvarkytojų vaidmuo atliekant PDAV.

•PDAV integravimas į įmonės/organizacijos procesus, dokumentus, kultūrą.

•BDAR auditas kaip PDAV forma. Praktinės rekomendacijos BDAR audito atlikimui.

Praktinių situacijų aptarimas, diskusijos, apibendrinimai.

Darbotvarkė:

09:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 – 10:45 Kavos pertrauka

10:45 – 12:15 Mokymų sesija

12:15 – 12:30 Kavos pertrauka

12:30 – 14:00 Mokymų sesija

(6 ak. val.)

Viešbutis PANORAMA, Sodų 14, Vilnius


Lektoriai :
  • dr. Darius Štitilis dr. Darius Štitilis

    Mykolo Romerio universiteto profesorius, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Dr. Darius Štitilis yra publikavęs daugiau nei 40 mokslo straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautorius. Naujausias vadovėlis – „Interneto ir technologijų teisė“, 2016. Lektorius turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse, gerai išmano vidinius procesus ir praktinę problematiką. Taip pat yra dalyvavęs rengiant įstatymų projektus. Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio dr. Darius Štitilis vykdo nepriklausomą konsultacinę veiklą IT teisės, asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo srityse, atlieka asmens duomenų tvarkymo patikrinimus ir įvertinimą.

* privalomi laukai