ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE  IR  ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS Padidinti

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE IR ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

2019-02-08 09:00:00

22

Tik internetu

105,00 EUR
+PVM

1.Asmens duomenų tvarkymo viešajame sektoriuje ypatumai.

2.ES Duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas viešajame sektoriuje. Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai. Asmens sutikimo problematika viešajame sektoriuje.
3.Pagal BDAR reikalaujami dokumentai:

                 -  Kokius dokumentus ir kokiais atvejais reikia pasitvirtinti?

                 -  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) rekomenduojamos dokumentų formos ir jų pristatymas;

                  - Reikalavimai ir rekomendacijos teisės aktų projektams;

                  - Kaip vesti valdytojams ir tvarkytojams privalomus duomenų tvarkymo veiklos įrašus?

4.     Duomenų subjekto (asmens) teisės ir jų įgyvendinimas:

                   - Kokias teises duomenų subjektai turi viešajame sektoriuje?

                   - Gerosios praktikos pavyzdžiai, aktualiausi klausimai ir daromos klaidos.

5.   Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims:

                   - Duomenų teikimo būdai, priemonės ir reikalavimai.

                   - Kaip įforminti asmens duomenų teikimą vienkartinio ir daugkartinio teikimo atvejais? Kokios klaidos daromos?

                  - Asmens duomenų teikimas iš registrų ir valstybės informacinių sistemų;

                  - Kiek asmens duomenų ir kokiais atvejais galima teikti telefonu, el. paštu? Asmenų identifikavimas;

                  - Asmens duomenų teikimas advokatams, žurnalistams.

6.  Asmens kodo tvarkymo viešajame sektoriuje ypatumai.

7.  Vaizdo stebėjimas: ką reikia užtikrinti. Reikalavimai informacinėms lentelėms.

8.  Duomenų apsaugos pareigūnas: jo pareigos ir funkcijos.

9.  Asmens duomenų saugumo viešajame sektoriuje aspektai:

                   - Asmens duomenų saugumo reikalavimų pagal BDAR santykis su elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimais;

                  - Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir pranešimas apie tokius pažeidimus VDAI bei duomenų subjektui. Kokiais atvejais ir kaip teisingai pranešti?

                   - Asmens duomenų saugumo pažeidimų registras.

10. Kaip įvertinti atitiktį BDAR reikalavimams?

                  - Kokius klausimus kelti vertinant atitiktį?

                  - Kaip tinkamai surašyti paslaugų teikimo techninę specifikaciją (perkant paslaugas iš išorės)?

Dienotvarkė

  9:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 – 10:45 Pertrauka

10:45 – 12:15 Mokymų sesija

12:15 – 12:30 Pertrauka

12:30 – 14:00 Mokymų sesija

(Viso 6 akademinės valandos


Lektoriai :
  • dr. Darius Štitilis dr. Darius Štitilis

    Mykolo Romerio universiteto profesorius, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Dr. Darius Štitilis yra publikavęs daugiau nei 40 mokslo straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautorius. Naujausias vadovėlis – „Interneto ir technologijų teisė“, 2016. Lektorius turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse, gerai išmano vidinius procesus ir praktinę problematiką. Taip pat yra dalyvavęs rengiant įstatymų projektus. Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio dr. Darius Štitilis vykdo nepriklausomą konsultacinę veiklą IT teisės, asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo srityse, atlieka asmens duomenų tvarkymo patikrinimus ir įvertinimą.

* privalomi laukai

Peržiūrėta