BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS Padidinti

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS

Mokymai skirti biudžetinių įstaigų darbuotojams (vadovams, skyrių, departamentų vadovams, personalo specialistams ir finansininkams)

Daugiau informacijos

SEMINARO TEMOS:

1. Veiklos vertinimas kaip Sistema.

2. Veiklos vertinimo tikslingumas ir teikiama nauda.

3. Metinių užduočių ir siektinų rezultatų nustatymas darbuotojams.

4. Metinių užduočių vykdymas.

5. Darbuotojų skatinimo priemonės ir kvalifikacijos kėlimui nustatyti reikalavimai.

6. Vertinimo rezultatai.

7. Vertinimo komisijos siūlymai ir veiksniai tiesiogiai įtakojantys vadovo sprendimą kasmetinio vertinimo metu.

8. Kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymas vertinimo metu  arba keitimas.

9. Kintamosios darbo užmokesčio dalies įtaka vidutiniam darbo užmokesčio skaičiavimui.

10. Pareigybės keitimo, papildomo darbo ir kt. veiksnių įtaka kintamosios darbo užmokesčio dalies keitimui.

Dienotvarkė:

08:45 – 09:00 Dalyvių registracija

09:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 – 10:45 Kavos pertrauka

10:45 – 12:15 Mokymų sesija

12:15 – 13:15 Pietų pertrauka

13:15 – 14:45 Mokymų sesija

14:45 – 15:00 Pertrauka

15:00 – 16:30 Mokymų sesija

Lektorė Vida Šeduikytė baigė Vilniaus universitetą. Yra parengusi daug aktualių programų viešajam sektoriui bei verslo įmonėms, nuolat veda mokymus, kuriuos labai gerai vertina dalyviai.


Dėl tikslios mokymų programos, datos ir vietos susiekite su mumis