DARBUOTOJŲ IR VADOVŲ ELGSENOS POKYČIŲ VALDYMAS ORGANIZACIJOJE Padidinti

DARBUOTOJŲ IR VADOVŲ ELGSENOS POKYČIŲ VALDYMAS ORGANIZACIJOJE

Seminaras skirtas vadovams, personalo vadovams, gamybos vadovams, kokybės vadovams, procesų vadovams, administracijos darbuotojams.

Daugiau informacijos

Seminare aptarsime, kaip organizacijose vyksta kultūriniai pokyčiai (pavyzdžiui, tokie kaip LEAN ar analogiškų metodų diegimas), nuo ko priklauso jų sėkmė. Kokie darbuotojų ir vadovų elgsenos įpročiai paprastai susiklosto įmonėse, kaip jie keičiasi vykstant pokyčiams ir kokia jų įtaka tokių pokyčių suvaldymui. Kaip keisti ir formuoti darbuotojų bei vadovų elgseną, siekiant ilgalaikių bendrovės tikslų bei teigiamų kultūrinių pokyčių.

SEMINARO TEMOS:

1. Pokyčiai organizacijoje.

Pokyčiai – tai bendrovės kelias į konkurencingumą.

LEAN kaip pokyčių kultūra.

Pokyčių organizacijoje sėkmė – ko galima tikėtis ir nuo ko tai priklauso?

2. Vadovų vaidmuo.

Vadovavimo stilius: autoritarinis, demokratinis ar liberalusis.

Tarpinės grandies vadovai ir jų besikeičiantis vaidmuo pokyčių aplinkoje.

Tarpinės grandies vadovų lyderystės ugdymas.

3. Darbuotojų vaidmuo.

Ar visi darbuotojai gali priimti visus organizacijos pokyčius?

Darbuotojų iniciatyvos ir jų vertė.

Darbuotojai kaip savo funkcijos, proceso savininkai.

Dienotvarkė

08:45 – 09:00 Dalyvių registracija 

09:00 – 10:30 Mokymų sesija

10:30 – 10:45 Pertrauka

10:45 – 12:15 Mokymų sesija

12:15 – 13:00 Pertrauka

13:00 – 14:30 Mokymų sesija

14:30 – 14:45 Pertrauka

14:45 – 16:15 Mokymų sesija

(Viso 8 akademinės valandos)

Seminaro vieta: Socialinių mokslų kolegijos konferencijų centras, Kalvarijų g. 137E, LT-08221 Vilnius

hl=lthttps://www.google.lt/maps/search/Socialini%C5%B3+moksl%C5%B3+kolegijoje,+Kalvarij%C5%B3+g.+137E,+LT-08221+Vilnius/@54.7163389,25.2874172,15z/data=!3m1!4b1?hl=lt


Dėl tikslios mokymų programos, datos ir vietos susiekite su mumis